สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ (กรมการขนส่งทางบก)

แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดของหน่วยงานบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิก e-service ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนำร่องคัดเลือกในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เสียภาษีรถยนต์

ขอเลขทะเบียนรถ

จองคิวทำใบขับขี่

X