หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้ […]

Read More

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการปกครองที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เอกสารประกอบ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื […]

Read More

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบ : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเ […]

Read More
X