โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านบางเหียน ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ใส่ความเห็น

X