Category: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้าน ตามโครงการบ้านกาชาดสงเคราะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้ […]

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่า […]

Read More

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์รดับ XGA ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต […]

Read More
X