Category: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟนไร้สาย ไมโครโฟนแบบมีสาย พัดลมอุตสาหกรรม และการติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์

เอกสารประกอบการประกาศ    ประกาศผู้ชนะ     ข้อมูลสาระสำค […]

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างพร้อมติดตั้ง ตามโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 4 บ้านคลองพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เอกสารประกอบการประกาศ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ […]

Read More

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศ […]

Read More

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งตามโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ระบบผลิตน้ำประปา (POG) ระบบประปาขนาดใหญ่ (L) หมู่ที่ 4 บ้านคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เอกสารประกอบการประกาศ  ตาราง บก.06 แบบสรุปแสดงรายการประ […]

Read More

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ฯ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต […]

Read More

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องไทยธรรม ผ้าไตร เสาธงไม้ขนาด 2 เมตร อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตามโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

เอกสารประกอบการประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่อง […]

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยธรรม ผ้าไตร เสาธงไม้ขนาด 2 เมตร อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เอกสารประกอบการประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่ […]

Read More
X