Category: จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านบางเหียน ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประปา ป๊อกแท็งค์ โรงเรีย […]

Read More

โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านบางเหียน ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เอกสารประกอบการประกาศ แบบ บก.01 ร่างขอบเขตงาน ปร.4 ปร.5 […]

Read More

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เอกสารประกอบ ประกาศราคาโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาด […]

Read More

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เอกสารประกอบการประกาศ  แบบกองร้อย 1 แบบกองร้อย 2 แบบกอง […]

Read More
X