Category: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่า […]

Read More

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์รดับ XGA ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต […]

Read More
X